ДУМА НА ДЕНЯ
  • ИЗОТОП

    Изотопът е разновидност на химичен елемент, който притежава еднакъв брой протони, но различен брой неутрони.  Всички изотопи на един и същ елемент имат еднакъв заряд на ядрото и се отличават само по броя на неутроните.

ПРИЯТЕЛИТЕ НА МУЗЕЙКО
ПОПИТАЙ МУЗЕЙКО

Правила за участие
Кой е най-големият жив организъм?
Откъде идва водата на Земята?
Как дърветета оцеляват през зимата?
Защо пясъкът е един и същ навсякъде?
Защо Слънчевата система е плоска?

ГОЛЕМИТЕ МОЗЪЦИ