ДУМА НА ДЕНЯ
  • КАТАЛИЗАТОР

    Катализатор се нарича химичното вещество, с чиято помощ настъпват химичните реакции, наречени катализи. Веществата - катализатори променят скоростта на химичните реакции, без сами по себе си да търпят значителни качествени и количествени изменения в края на процеса.

ПРИЯТЕЛИТЕ НА МУЗЕЙКО
ПОПИТАЙ МУЗЕЙКО

Правила за участие
Кой е най-големият жив организъм?
Откъде идва водата на Земята?
Как дърветета оцеляват през зимата?
Защо пясъкът е един и същ навсякъде?
Защо Слънчевата система е плоска?

ГОЛЕМИТЕ МОЗЪЦИ